A+ A-
Demokratija
Demokratija znači, da se zajedno diskutuje o odlukama i glasa za njih.
Hrabrost
Hrabrost znači da se usudimo i nešto rizikujemo, usprkos nesigurnostima i opasnostima.
Jednakost
Jednakost znači da svi ljudi imaju ista prava, bez obzira na poreklo, pol, religiju i boju kože.
Otvorenost
Otvorenost znači da se ne pretvaramo, da smo iskreni i otvoreni.
Poverenje
Poverenje znači biti čvrsto ubeđen u pouzdanost neke osobe.
Samopouzdanje
Samopouzdanje znači da u pogledu sopstvenih sposobnosti verujemo u sebe.
Zajedništvo
Zajedništvo znači, da se različite osobe jedna za drugu zalažu.
Zajedno
Zajedno znači, da više osoba sarađuju za zajednički cilj.

Copied.