A+ A-

Cik-cak-krug

Cik-cak-krug

Oblik organizacije: cela grupa

Materijali:
nema

Opis igre:

 

Svi stoje u krugu i drže se za ruke. Svaki drugi se opušta tako da padne prema nazad, dok se ostali puste da padnu prema napred. Posle toga obrnuto. Noge ostaju nepomične.

Cilj: Poverenje, da podešavanje funkcioniše

Copied.