A+ A-

Noseće ruke

Noseće ruke

Oblik organizacije: cela grupa

Materijali:
nema

Opis igre:

 

Grupa formira špalir i svako se drži rukama za suprotstavljenog člana grupe. Jedan dobrovoljac treba da legne na noseće ruke. Grupa pokušava dobrovoljca da podigne, da spusti, da ga trese, da ga valja amo-tamo, da ga ljulja ili kao na pokretnoj traci kreće napred i nazad.

Cilj igre: Dobrovoljac treba da oseti da ga sigurno drže i da je sasvim bezbedan.

Copied.