A+ A-

Promena strana

Promena strana

Oblik organizacije: cela grupa

Materijali:
nema

Opis igre:

 

Grupa stoji u krugu. Sada svako menja svoju stranu i prelazi na suprotnu stranu bez da se dodiruju.

Varijanta: isto sa zatvorenim očima.

Cilj: međusobna pažnja i učenje međusobnog obzira

Copied.