Igra sa čudovištem (vesela igra trčanja i hvatanja)

Igra sa čudovištem (vesela igra trčanja i hvatanja)

Oblik organizacije: Celokupna grupa

Materijali: nema

 

Opis igre:
Jedno čudovište ili više čudovišta trče uz urlanje strašnim koracima kroz halu. U hali se nalazi nekoliko grupa po 2 (“ostrva za spas“) i slobodni igrači, koje čudovište lovi. Slobodni igrači se naravno plaše i uz vrištanje beže od čudovišta. Mogu da se spase samo kada se drže za igrača „ostrva za spas“. Ali usled toga drugi igrač na drugoj strani grupe od dvoje gubi uporište i sam se pretvara u novo čudovište, koje onda opet uz urlanje kreće u lov. Kada nastanu nova čudovišta, stara čudovišta se pretvaraju u uplašene igrače koji beže i moraju da budu uhvaćeni od čudovišta.
Ovo je igra kod koje se pre svega glasne žice i mišići za smeh zagrevaju i nastaje dobro raspoloženje.
Varijanta: Igra postaje nešto jednostavnija, kada iz grupa od po dva igrača (“ostrva za spas“) proizlaze samo nove žrtve, koje moraju da beže da spase svoj život, a ne odmah nova čudovišta.