A+ A-

Navedi broj

Navedi broj
Mesto: Filipini

Oblik organizacije: Ekipe

Materijali:
nema

Opis igre:

 

To je zabavna igra za decu, koja vole da računaju i kombinuju i koja se spretno kreću.

Stvorite dve ili više ekipa jednake veličine sa najmanje pet i najviše deset igrača i jednim vođom igre. Pre početka morate da ustanovite vaš najveći broj. Za to morate broj članova vaše ekipe da pomnožite sa 5. Pretpostavimo da vas je petoro dece, onda je najveći broj 25, a najmanji 5. Igra funkcioniše ovako: Vođa igre kaže neki proizvoljni broj između najmanjeg broja i 25, na primer 12. Svaka ekipa mora da se postavi tako, da pod dodiruje s tačno 12 delova tela. To uspeva, kada petoro dece s obe noge stanu na pod i dvoje od njih s po jednom rukom dodiruju pod. Pobeđuje grupa koja se prva ispravno postavi.

Copied.