A+ A-

Mister X (igra trčanja i hvatanja)

Mister X (igra trčanja i hvatanja)

Oblik organizacije:
cela grupa

Materijali: nema

 

Opis igre:
Sva deca staju licem okrenutim prema zidu na jednu liniju i zatvaraju oči. Učitelj (rukovodioc igre) tiho prolazi kraj njih i prstom označava X na leđima deteta, koje treba da bude lovac, odnosno Mister X. Kao startni signal učitelj onda glasno treba da vikne: Mister X!
Onda sva deca beže. Koga Mister X uhvati, mora da stane u obliku X, dakle u raskoraku sa rukama postavljenim koso prema gore. Ko je u blizini sme da oslobodi zatvorenika tako da puzanjem prođe ispod njega. Varijanta: Možete da odredite da više od jednog deteta bude Mister X.

Copied.