A+ A-

Rukomet sa sandukom (varijanta rukometa)

Rukomet sa sandukom (varijanta rukometa)

Oblik organizacije:
Ekipe

Materijali: Dva srednja dela od jednog velikog sanduka, lopta za odbojku ili rukomet

 

Opis igre:
Delovi sanduka se stavljaju tri metra od zida hale vodoravno na pod. Oni služe kao golovi. Dve ekipe (po 6-8 igrača) pokušavaju da loptu bace ili kotrljaju u gol, a gol može da se postigne i od napred i od nazad. U slučaju postignutog gola lopta se predaje ekipi koja je gol primila. S loptom ne sme da se dribla. Saigrači moraju da istrče bez lopte, tako da loptu dovedu u blizinu gola. Osim toga lopta sme da se igra samo rukom. Nije potreban golman i zabranjeno je sedanje na delove sanduka i leći ispred njih. Ako je potrebno može da se postavi pravilo, da niko ne sme da se zadržava u neposrednoj blizini sanduka.
Napomena: Igra se izvodi popreko u hali, tako da je moguće da u jednoj polovici hale istovremeno igraju četiri ekipe. I turniri su mogući.
 

Copied.