A+ A-

Da-Ne-trčanje (igra trčanja i hvatanja)

Da-Ne-trčanje (igra trčanja i hvatanja)

Oblik organizacije:
Dve ekipe

Materijali: nema

 

Opis igre: Igra se u celoj hali ili na sportskom igralištu. Stvara se 2 ekipe, jedna „da-grupa“ i jedna „ne-grupa“. Učitelj/vođa postavlja pitanje podobno za uzrast dece. Na primer „Da li veverice imaju zelene i plave pruge“? Kada odgovor glasi „ne“, onda „da-grupa“ mora da beži.
Ne-grupa mora da ulovi decu iz da-grupe. Ulovljeni da-članovi prelaze u ne-grupu. Nakon toga se postavlja sledeće pitanje, na koje odgovor na primer glasi da: Na primer: Da li svi borovi imaju iglice? (Da) (dozvoljena su i teža pitanja): Sada ne-grupa beži, i da-grupa lovi članove ne-grupe itd.
 

Copied.