A+ A-

Gordijski čvor

Gordijski čvor
Mesto: Filipini

Oblik organizacije: cela grupa

Materijali:
nema

Opis igre:

 

Kod ove igre može biti malo življe. Da li ćete uspeti da raspletete gordijski čvor?

Stanite u većem krugu i zatvorite oči. Na komandu svako ide sa zatvorenim očima prema sredini kruga. Čim dotaknete ruku jednog saigrača, morate probati da je uhvatite. Tek kada se svi držite za ruke, smete da otvorite oči. Sada trebate da raspletete ruke bez da ih ispustite. Pritom morate da se penjete jedan preko drugog, provlačite između nogu saigrača, da se vrtite i prevrćete...

Copied.