A+ A-

Slanje na stazu (igra hvatanja i trčanja)

Slanje na stazu (igra hvatanja i trčanja)

Oblik organizacije:
cela grupa

Materijali: Kartoni ili kape za obeležavanje

 

Opis igre:
Oko polja za igru kartonima napravite stazu s preprekama. Dotaknuti igrači moraju da trče jedan krug na stazi. Koja grupa hvatača će uspeti da isprazni celo polje?
Napomena:
Broj hvatača se ravna prema veličini grupe (2, 3 ili 4 hvatača).
Varijanta: Umesto staze s preprekama je moguće da se sagradi samo kružna staza sa kapama oko igrališta.
Kod velikih grupa možete na stazu da pošaljete i parove koji se drže za ruku.

Copied.