A+ A-

Aljaska

Aljaska

Oblik organizacije: Ekipe

Materijali: Kapice za oznake, lopta za odbojku

Opis igre:


Dve ekipe igraju jedna protiv druge. Postavka kao kod vatrene lopte. Jedna grupa se nalazi u polju, druga grupa na osnovnoj liniji. Jedan igrač ekipe izvan polja ubacuje loptu u polje. Cela ekipa nakon toga optrčava oko polja. Ekipa u polju pokušava da loptu uhvati. Kada jedan igrač uhvati loptu, onda se postavlja brzo s nogama u raskoraku. Cela ekipa u polju trči do igrača i takođe s nogama u raskoraku staje u jedan red iza njega. Prednji igrač sada kotrlja loptu kroz noge sve do zadnjeg igrača. Zadnji igrač uzima loptu, trči do osnovne linije i tamo je odlaže uz glasni uzvik „Aljaska“.
Svaki igrač „spoljne ekipe“, koji je uspeo da optrči polje za igru pre uzvika Alaska, osvaja po jedan poen. Ekipe mogu da budu zamenjene nakon svakog kruga ili nakon određenog broja krugova.
Napomena:
Kod ove varijante igre vatrene lopte svi igrači su u pokretu.
Varijanta: 

Ne trči cela ekipa istovremeno oko polja, nego samo po tri igrača. Jedno dete iz grupe od tri baca loptu. Zavisno od broja igrača ekipe polje, koje treba da bude optrčano, može da bude veličinski prilagođeno (kapicama za oznaku). Lopta se može baciti i izvan polja.

Copied.